Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Əhalisi

RAYON ƏHALİSİ HAQQINDA MƏLUMAT:
(01 yanvar 2023-cü il  tarixinə)

 


Yaranma tarixi:   -   08.08.1930
*Ərazisi: -1,60 min km2
*Əhalinin sayı: -139,3 
* Əhalinin sıxlığı: -1km2  87 nəfər

Salyan rayonu  ilə Bakı şəhəri arasında olan məsafə  - 126 km
*İnzibati ərazi vahidlərinin sayı:-20
*Şəhər – 1,  qəsəbə - 2,
Kənd yaşayış məntəqələri – 48


    
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti “2019-cu ildə Azərbaycan  Respublikasında əhalinin siyahıya alınmasının keçirilməsi haqqında“ 7 sentyabr 2016-cı il tarixli 1040 nömrəli fərman imzalamışdır. Fərmanın icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıya alınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı haqqında  517 nömrəli 16 dekabr 2016-cı il tarixli Qərar vermişdir.

2022-ci ilin  əvvəlinə Salyan rayonunun əhalisinin sayı  0,8 min nəfər və yaxud 0,6 faiz artaraq 141,6 min nəfər olmuşdur ki, bu da respublika əhalisinin 1,4 faizini,  Şirvan-Salyan iqtisadi rayonunun əhalisinin isə 28,1 faizini təşkil edir. Hazırda rayon əhalisinin sıxlığı bir kvadrat kilometrə 89 nəfər təşkil edir. Bu göstərici Şirvan-Salyan iqtisadi rayonlarından bizim rayona qonşu olan Biləsuvar və Neftçala rayonlarının uyğun göstəricisindən müvafiq olaraq 10 nəfər və 27  nəfər çoxdur. Əhalinin ümumi sayından 44,4 min nəfəri (31,4 faizi) şəhər yerində yaşayır, respublika üzrə bu göstərici 52,9  faiz təşkil edir. Rayon əhalisinin 97,2 min nəfəri (68,6 faizi) isə kənd sakinləridir. Respublika üzrə bu göstərici 47,1 faizdir. Qonşu Biləsuvar rayonu üzrə bu göstərici müvafiq olaraq  22,0  faiz və 78,0  faiz, Neftçala rayonu üzrə isə 46,2  faiz və 53,8  faiz təşkil edir.

Rayon əhalisinin  71,0 min nəfərini və ya 50,1 faizini kişilər, 70,6 min nəfərini, yəni 49,9  faizini qadınlar təşkil edir. Hazırda rayonda hər 1000 kişiyə  994,4  qadın düşürsə, respublika üzrə bu göstərici 1001,5 qadın təşkil edir. Qonşu Biləsuvar rayonu üzrə bu göstərici  müvafiq olaraq 981,5 qadın, Neftçala rayonu üzrə isə  1018,0 qadın təşkil edir.

Əhalinin yaş strukturu aşağıdakı kimi səciyyələnir:- əhalinin ümumi sayından 34,6 min nəfərini ( 24,4 faizini) 0-14 yaşda olanlar, 96,7 min nəfərini ( 68,3 faizini) 15-64 yaşda olanlar, 10,4  min nəfərini ( 7,3 faizini) 65 və yuxarı yaşda olanlar təşkil edir. Əhalinin 32,0 min nəfərini, yəni 22,6 faizini 14-29 yaşda olan gənclər təşkil edir və onların da 10,5 min nəfəri, yəni 32,8 faizi şəhər yerində, 21,5 min nəfəri, yəni 67,2 faizi kənd yerində  yaşayırlar. Əhalinin orta yaşı 34,2 yaş, o cümlədən kişilər üçün 32,9 yaş, qadınlar üçün  35,6  yaş təşkil edir. Son  5 il ərzində rayonda ildə orta hesabla  2087 körpə və ya  hər gün təxminən  6  yeni vətəndaş dünyaya gəlir.

2021-ci il ərzində rayonda 1786 körpə, gündə təxminən 5 körpə dünyaya gəlmişdir ki, onların da 54,3 faizini oğlanlar (970 nəfərini), 45,7 faizini qızlar (816 nəfərini) təşkil edir. Doğulanların sayı respublika göstəricisinin 1,6 faizini təşkil edir. Doğulanların 25,6 faizi (457 nəfəri) şəhər yerinin, 74,4 faizi (1329 nəfəri) kənd yerlərinin payına düşür. Doğulanların 14,6 faizi (261 nəfəri) rəsmi qeydə alınmamış nikahdan doğulmuşdur ki, bu da respublika göstəricisindən 1,0 faiz azdır. Qonşu Biləsuvar və Neftçala rayonları üzrə bu göstərici müvafiq olaraq  25,4  faiz və 8,7  faiz təşkil edir.

2020-ci illə müqayisədə hesabat ilində əhalinin hər 1000 nəfərinə hesabı ilə doğulanların sayı 14,0-dan 12,6-ya qədər, təbii artım göstəricisi  isə 5,8-dən  5,5-ə qədər azalmışdır. Hesabat ilində rayonda  997 ölüm halları qeydə alınmışdır ki, bu da respublika üzrə qeydə alınmış ölüm hallarının 1,3 faizini təşkil edir. 2020-ci illə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə hesabı ilə ölüm halı 8,2-dən 7,1-ə qədər azalmış, hər 1000 diri doğulana 1 yaşa qədər körpə ölümü isə 8,1-dən 8,4-ə qədər artmışdır.

Respublikada olduğu kimi rayonda da ölümün əsas səbəbləri qan dövranı sisteminin xəstəlikləri, yenitörəmələr, bədbəxt hadisələrdir. Körpə ölümünün əsas səbəbləri perinatal dövrdə meydana çıxan bəzi hallar, tənəffüs sistemi xəstəlikləri, bəzi infeksion və parazitar xəstəliklərdir.

Doğum səviyyəsinə nikaha daxil olanların sayı əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Ötən il rayonda  898 nikah bağlanmış, 201 boşanma qeydə alınmışdır. Bu da respublika göstəricisinin müvafiq olaraq 1,6 və 1,2 faizi deməkdir. 2020-ci illə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə hesabı ilə nikahların sayı 4,1-dən 6,4-ə qədər , boşanmaların sayı isə 1,3-dən 1,4-ə qədər artmışdır.

 Rayonda əhalinin sayının artmasına təsir edən amillərdən biri də əhalinin miqrasiyasıdır. 2021-ci ildə rayona 91 nəfər gəlmiş, 69 nəfər isə rayondan getmişdir. Ötən illə müqayisədə rayona gələnlərin sayı 22 nəfər, gedənlərin sayı isə 5 nəfər azalmışdır.

 

Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə)

                                                  nəfər

 

 

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

 

2023

Əhalinin sayı

Cəmi:

 

137093

 

138610

 

135811

 

136661

 

137472

 

138562

o cümlədən:

 

Şəhər əhalisi

43606

43958

44095

44170

44263

44474

Kənd əhalisi

93487

94652

91716

92491

93209

94088

Əhalinin ümumu sayından

şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi, faizlə

 

31,8

 

31,7

 

32,5

 

32,3

 

32,2

32,1

kənd əhalisinin xüsusi çəkisi, faizlə

 

68,2

 

68,3

 

67,5

 

67,7

 

67,8

67,9

Əhalinin ümumu sayından

Kişilərin sayı

68512

69318

67510

67947

68423

69015

Qadınların sayı

68581

69292

68301

68714

69049

69547

Əhalinin ümumu sayından

kişilər, faizlə

 

50,0

 

50,0

 

49,7

 

49,7

 

49,8

49,8

qadınlar, faizlə

50,0

50,0

50,3

50,3

50,2

50,2

 
14-29  yaşlı gənclərin sayı                                                             nəfər

 

2018

2019

2020

2021

2022

Şəhər və kənd əhalisinin sayı-cəmi, nəfər

34516

32566

 

31991

 

31593

 

 

31350

o cümlədən:

Kişilər

17734

16419

16199

16108

16117

Qadınlar

16782

16147

15792

15485

 

15233

Şəhər əhalisinin sayı-cəmi, nəfər

11161

10217

 

10050

 

9936

 

 

9794

o cümlədən:

Kişilər

5731

5028

4980

4975

4924

Qadınlar

5430

5189

       5070

4961

4870

Kənd əhalisinin sayı-cəmi, nəfər

23355

22349

        21941

 

 

21657

 

 

21556

o cümlədən:

Kişilər

12003

11391

     11219

11133

 

11193

Qadınlar

11352

10958

     10722

10524

 

10363

 

 

Əhalinin milliyyətinə və cinsinə görə bölüşdürülməsi

 (2019-cu il əhalinin  siyahıya alınması məlumatları əsasında)

 

 

nəfər

o cümlədən:

cəmi

kişi

qadın

şəhər əhalisi

kənd əhalisi

cəmi

kişi

qadın

cəmi

kişi

qadın

 

Cəmi əhali

 

135484

67315

 

68169

 

43999

 

21171

 

22828

 

91485

46144

 

45341

   o cümlədən azərbaycanlı

 

135436

 

67293

 

68143

 

43961

 

21153

 

22808

 

91475

 

46140

 

45335

talış

1

0

1

1

0

1

0

0

0

rus

20

8

12

17

8

9

3

0

3

ukraynalı

3

0

3

1

0

1

2

0

2

türk

15

8

7

15

8

7

0

0

0

digər millətlər

9

6

3

4

2

2

5

4

1

 

Əhalinin nikah vəziyyətinə görə bölgüsü, nəfər

(15 və yuxarı yaşda)

(2019-cu il əhalinin siyahıya alınması məlumatları əsasında)

 

 

Cəmi

Kişi

Qadın

Cəmi əhali

103012

49998

53014

Nikahda olanlar

67019

32869

34150

Nikahda olmayanlar

28088

15804

12284

Boşananlar (ayrılanlar)

1488

413

1075

Dullar

6417

912

5505

                o cümlədən:

şəhər əhalisi

Cəmi əhali

33512

15699

17813

Nikahda olanlar

21342

10304

11038

Nikahda olmayanlar

9013

4921

4092

Boşananlar (ayrılanlar)

767

185

582

Dullar

2390

289

2101

kənd əhalisi

Cəmi əhali

69500

34299

35201

Nikahda olanlar

45677

22565

23112

Nikahda olmayanlar

19075

10883

8192

Boşananlar (ayrılanlar)

721

228

493

Dullar

4027

623

3404

 

 

 

 

 

şəhər əhalisi

kənd əhalisi

cəmi

kişi

qadın

cəmi

kişi

qadın

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rayon üzrə-cəmi

65977

38670

27307

19503

11232

8271

46474

27438

19036

                   o cümlədən:

15-19 yaş

2069

1211

858

472

272

200

1597

939

658

20-24 yaş

7049

4192

2857

1880

1058

822

5169

3134

2035

25-29 yaş

9562

5604

3958

2792

1642

1150

6770

3962

2808

30-34 yaş

9130

5428

3702

2716

1616

1100

6414

3812

2602

35-39 yaş

7700

4580

3120

2265

1358

907

5435

3222

2213

40-44 yaş

6572

3813

2759

2007

1102

905

4565

2711

1854

45-49 yaş

6023

3511

2512

1869

1077

792

4154

2434

1720

50-54 yaş

6538

3653

2885

1927

1047

880

4611

2606

2005

55-59 yaş

6457

3633

2824

2018

1109

909

4439

2524

1915

60-64 yaş

3699

2290

1409

1214

712

502

2485

1578

907

65-69 yaş

720

483

237

214

147

67

506

336

170

70 və yuxarı yaşda

458

272

186

129

92

37

329

180

149

Əmək qabiliyyətliyaşda

63541

37641

25900

18730

10902

7828

44811

26739

18072

Əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı

2436

1029

1407

773

330

443

1663

699

964

Orta yaş həddi

39,5

39,4

39,6

40,1

40,0

40,2

39,2

39,2

39,3

Demoqrafik göstəricilər
 

 

2018

2019

2020

2021

2022

Ərazi, kv. km.

1600

1600

1600

1600

1600

Şəhərlərin sayı 

1

1

1

1

1

Şəhər inzibati ərazi dairələrinin sayı

1

1

1

1

1

Qəsəbə inzibati dairələrinin  sayı

1

1

1

1

1

Kənd inzibati ərazi dairələrinin sayı

18

18

18

18

18

Kənd yaşayış məntəqələrinin sayı

48

48

48

48

48

Əhalinin sayı, (ilin sonuna), min nəfər

 

138,6

 

135,8

 

136,7

 

137,4

138,6

o cümlədən:

 

 

 

 

 

      şəhər əhalisi

43,9

44,1

44,2

44,2

44,5

      kişilərin  sayı

69,3

67,5

67,9

68,4

69,0

      qadınların sayı

69,3

68,3

68,8

69,0

69,6

Əhalinin sıxlığı (1kv.km-ə düşən əhali), nəfər

 

87

 

85

 

85

 

86

87

Təbii artım, nəfər

1418

1335

811

789

1056

Doğulanlar, nəfər

2240

2159

1966

1786

1944

Ölənlər, nəfər

822

824

1155

997

888

    o cümlədən 1 yaşa qədər ölən

    uşaqlar, nəfər

 

38

 

37

 

16

 

15

17

Nikahların sayı

967

997

579

898

871

Boşanmaların sayı

173

185

176

201

196

Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən

 

 

 

 

 

Təbii artım

10,2

9,9

5,9

5,7

7,7

Doğulanlar

16,2

16,0

14,4

13,0

14,1

Ölənlər

6,0

6,1

8,5

7,3

6,4

    o cümlədən 1 yaşa qədər ölən

    uşaqlarx)

 

17,0

 

17,1

 

8,1

 

8,4

8,7

Nikahlar

7,0

7,4

4,2

6,6

6,3

Boşanmalar

1,3

1,4

1,3

1,5

1,4

Şəhər yerləri üzrə

 

 

 

 

 

Əhalinin sayı,(ilin sonuna), min

nəfər

43.9

44,1

44,2

44,2

44,5

o cümlədən:

 

 

 

 

 

      kişilərin  sayı

21,3

21,2

21,2

21,3

21,4

      qadınların sayı

22,6

22,9

23,0

22,9

23,1

Təbii artım, nəfər

313

292

70

72

216

Doğulanlar, nəfər

619

605

523

457

553

Ölənlər, nəfər

306

313

453

385

337

    o cümlədən 1 yaşa qədər ölən

    uşaqlar, nəfər

 

20

 

21

 

8

 

8

2

Nikahlar

305

285

159

280

258

Boşanmalar

70

77

80

81

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...ardı             

 

2018

2019

2020

2021

2022

Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən

 

 

 

 

 

Təbii artım

7,1

6,7

1,6

1,6

4,9

Doğulanlar

14,1

13,8

11,9

10,3

12,5

Ölənlər

7,0

7,1

10,3

8,7

7,6

    o cümlədən 1 yaşa qədər ölən

    uşaqlarx)

 

32,3

 

34,7

 

15,3

 

17,5

3,6

Nikahlar

7,0

6,5

3,6

6,3

5,8

Boşanmalar

1,6

1,8

1,8

1,8

2,0

Kənd yerləri üzrə

 

 

 

 

 

Əhalinin sayı, (ilin sonuna), min nəfər

94,7

91,7

92,5

93,2

94,1

o cümlədən

 

 

 

 

 

      kişilərin  sayı

48,0

46,3

46,7

47,1

47,6

      qadınların sayı

46,7

45,4

45,8

46,1

46,5

Təbii artım, nəfər

1105

1043

741

717

840

Doğulanlar, nəfər

1621

1554

1443

1329

1391

Ölənlər, nəfər

516

511

702

612

551

    o cümlədən 1 yaşa qədər ölən

    uşaqlar, nəfər

 

18

 

16

 

8

 

7

15

Nikahların sayı

662

712

420

618

613

Boşanmaların sayı

103

108

96

120

108

Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən

 

 

 

 

 

Təbii artım

11,7

11,4

8,1

7,7

9,0

Doğulanlar

17,2

17,0

15,7

14,3

14,9

Ölənlər

5,5

5,6

7,6

6,6

5,9

    o cümlədən 1 yaşa qədər ölən

    uşaqlarx)

 

11,1

 

10,3

 

5,5

 

5,3

10,8

Nikahlar

7,0

7,8

4,6

6,7

6,5

Boşanmalar

1,1

1,2

1,0

1,3

1,2

x) hər 1000 nəfər diri doğulana

 

 

 

 

 

 

Keçidlər