Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Əhalisi

RAYON ƏHALİSİ HAQQINDA MƏLUMAT:
(01 yanvar 2022-ci il  tarixinə)

 


Yaranma tarixi:   -   08.08.1930
*Ərazisi: -1,60 min km2
*Əhalinin sayı: -138,6 
* Əhalinin sıxlığı: -1km2  89 nəfər

Salyan rayonu  ilə Bakı şəhəri arasında olan məsafə  - 126 km
*İnzibati ərazi vahidlərinin sayı:-20
*Şəhər – 1,  qəsəbə - 2,
Kənd yaşayış məntəqələri – 48


    
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti “2019-cu ildə Azərbaycan  Respublikasında əhalinin siyahıya alınmasının keçirilməsi haqqında“ 7 sentyabr 2016-cı il tarixli 1040 nömrəli fərman imzalamışdır. Fərmanın icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıya alınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı haqqında  517 nömrəli 16 dekabr 2016-cı il tarixli Qərar vermişdir.

2022-ci ilin  əvvəlinə Salyan rayonunun əhalisinin sayı  0,8 min nəfər və yaxud 0,6 faiz artaraq 141,6 min nəfər olmuşdur ki, bu da respublika əhalisinin 1,4 faizini,  Şirvan-Salyan iqtisadi rayonunun əhalisinin isə 28,1 faizini təşkil edir. Hazırda rayon əhalisinin sıxlığı bir kvadrat kilometrə 89 nəfər təşkil edir. Bu göstərici Şirvan-Salyan iqtisadi rayonlarından bizim rayona qonşu olan Biləsuvar və Neftçala rayonlarının uyğun göstəricisindən müvafiq olaraq 10 nəfər və 27  nəfər çoxdur. Əhalinin ümumi sayından 44,4 min nəfəri (31,4 faizi) şəhər yerində yaşayır, respublika üzrə bu göstərici 52,9  faiz təşkil edir. Rayon əhalisinin 97,2 min nəfəri (68,6 faizi) isə kənd sakinləridir. Respublika üzrə bu göstərici 47,1 faizdir. Qonşu Biləsuvar rayonu üzrə bu göstərici müvafiq olaraq  22,0  faiz və 78,0  faiz, Neftçala rayonu üzrə isə 46,2  faiz və 53,8  faiz təşkil edir.

Rayon əhalisinin  71,0 min nəfərini və ya 50,1 faizini kişilər, 70,6 min nəfərini, yəni 49,9  faizini qadınlar təşkil edir. Hazırda rayonda hər 1000 kişiyə  994,4  qadın düşürsə, respublika üzrə bu göstərici 1001,5 qadın təşkil edir. Qonşu Biləsuvar rayonu üzrə bu göstərici  müvafiq olaraq 981,5 qadın, Neftçala rayonu üzrə isə  1018,0 qadın təşkil edir.

Əhalinin yaş strukturu aşağıdakı kimi səciyyələnir:- əhalinin ümumi sayından 34,6 min nəfərini ( 24,4 faizini) 0-14 yaşda olanlar, 96,7 min nəfərini ( 68,3 faizini) 15-64 yaşda olanlar, 10,4  min nəfərini ( 7,3 faizini) 65 və yuxarı yaşda olanlar təşkil edir. Əhalinin 32,0 min nəfərini, yəni 22,6 faizini 14-29 yaşda olan gənclər təşkil edir və onların da 10,5 min nəfəri, yəni 32,8 faizi şəhər yerində, 21,5 min nəfəri, yəni 67,2 faizi kənd yerində  yaşayırlar. Əhalinin orta yaşı 34,2 yaş, o cümlədən kişilər üçün 32,9 yaş, qadınlar üçün  35,6  yaş təşkil edir. Son  5 il ərzində rayonda ildə orta hesabla  2087 körpə və ya  hər gün təxminən  6  yeni vətəndaş dünyaya gəlir.

2021-ci il ərzində rayonda 1786 körpə, gündə təxminən 5 körpə dünyaya gəlmişdir ki, onların da 54,3 faizini oğlanlar (970 nəfərini), 45,7 faizini qızlar (816 nəfərini) təşkil edir. Doğulanların sayı respublika göstəricisinin 1,6 faizini təşkil edir. Doğulanların 25,6 faizi (457 nəfəri) şəhər yerinin, 74,4 faizi (1329 nəfəri) kənd yerlərinin payına düşür. Doğulanların 14,6 faizi (261 nəfəri) rəsmi qeydə alınmamış nikahdan doğulmuşdur ki, bu da respublika göstəricisindən 1,0 faiz azdır. Qonşu Biləsuvar və Neftçala rayonları üzrə bu göstərici müvafiq olaraq  25,4  faiz və 8,7  faiz təşkil edir.

2020-ci illə müqayisədə hesabat ilində əhalinin hər 1000 nəfərinə hesabı ilə doğulanların sayı 14,0-dan 12,6-ya qədər, təbii artım göstəricisi  isə 5,8-dən  5,5-ə qədər azalmışdır. Hesabat ilində rayonda  997 ölüm halları qeydə alınmışdır ki, bu da respublika üzrə qeydə alınmış ölüm hallarının 1,3 faizini təşkil edir. 2020-ci illə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə hesabı ilə ölüm halı 8,2-dən 7,1-ə qədər azalmış, hər 1000 diri doğulana 1 yaşa qədər körpə ölümü isə 8,1-dən 8,4-ə qədər artmışdır.

Respublikada olduğu kimi rayonda da ölümün əsas səbəbləri qan dövranı sisteminin xəstəlikləri, yenitörəmələr, bədbəxt hadisələrdir. Körpə ölümünün əsas səbəbləri perinatal dövrdə meydana çıxan bəzi hallar, tənəffüs sistemi xəstəlikləri, bəzi infeksion və parazitar xəstəliklərdir.

Doğum səviyyəsinə nikaha daxil olanların sayı əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Ötən il rayonda  898 nikah bağlanmış, 201 boşanma qeydə alınmışdır. Bu da respublika göstəricisinin müvafiq olaraq 1,6 və 1,2 faizi deməkdir. 2020-ci illə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə hesabı ilə nikahların sayı 4,1-dən 6,4-ə qədər , boşanmaların sayı isə 1,3-dən 1,4-ə qədər artmışdır.

 Rayonda əhalinin sayının artmasına təsir edən amillərdən biri də əhalinin miqrasiyasıdır. 2021-ci ildə rayona 91 nəfər gəlmiş, 69 nəfər isə rayondan getmişdir. Ötən illə müqayisədə rayona gələnlərin sayı 22 nəfər, gedənlərin sayı isə 5 nəfər azalmışdır.

 

Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə)

                                                                                                        nəfər

 

 

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

Əhalinin sayı

Cəmi:

 

135562

 

137093

 

138610

 

139936

 

140786

 

141597

o cümlədən:

 

 

Şəhər əhalisi

 

43323

 

43606

 

43958

 

44275

 

44350

 

44443

 

Kənd əhalisi

 

92239

 

93487

 

94652

 

95661

 

96436

 

97154

Əhalinin ümumu sayından

şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi, faizlə

 

32,0

 

31,8

 

31,7

 

31,6

 

31,5

 

31,4

 

kənd, faizlə

 

68,0

 

68,2

 

68,3

 

68,4

 

68,5

 

68,6

Əhalinin ümumu sayından

Kişilərin sayı

 

 

67673

 

 

68512

 

 

69318

 

 

70060

 

 

70497

 

 

70973

 

Qadınlar sayı

 

67889

 

68581

 

69292

 

69876

 

70289

 

70624

Əhalinin ümumu sayından

kişilər, faizlə

 

 

49,9

 

 

50,0

 

 

50,0

 

 

50,1

 

 

50,1

 

 

50,1

 

qadınlar, faizlə

 

50,1

 

50,0

 

50,0

 

49,9

 

49,9

 

49,9

 

Demoqrafik göstəricilər

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ərazi, kv km

1600

1600

1600

1600

1600

1600

Şəhərlərin sayı 

1

1

1

1

1

1

Şəhər ərazi dairələrinin sayı

1

1

1

1

1

1

Qəsəbə inzibati dairələrinin  sayı

1

1

1

1

1

1

Kənd ərazi dairələrinin sayı

18

18

18

18

18

18

Kənd yaşayış məntəqələrinin sayı

48

48

48

48

48

48

Bələdiyyələrin sayı

20

20

20

20

20

20

Əhalinin sayı, (ilin sonuna), min nəfər

 

135,6

 

137,1

 

138,6

 

139,9

 

140,8

 

141,6

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

      şəhər əhalisi

43,3

43,6

43,9

44,3

44,4

44,4

      kənd əhalisi

92,3

93,5

     94,7

     95,6

96,4

    97,2

      kişilərin  sayı

67,7

68,5

69,3

70,1

70,5

71,0

      qadınların sayı

67,9

68,6

69,3

69,8

70,3

70,6

Əhalinin sıxlığı (1kv km-ə düşən sakinlərin sayı), nəfər

 

85

 

86

 

87

 

87

 

88

 

89

Təbii artım, nəfər

1703

1485

1418

1335

811

789

Doğulanlar, nəfər

2554

2282

2240

2159

1966

1786

Ölənlər, nəfər

851

797

822

824

1155

997

    o cümlədən 1 yaşa qədər ölən

    uşaqlar, nəfər

 

28

 

24

 

38

 

37

 

16

 

15

Nikahların sayı

969

969

967

997

579

898

Boşanmaların sayı

121

145

173

185

176

201

Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən

 

 

 

 

 

 

Təbii artım

12,7

10,9

10,2

9,6

5,8

5,5

Doğulanlar

19,0

16,7

16,2

15,5

14,0

12,6

Ölənlər

6,3

5,8

6,0

5,9

8,2

7,1

    o cümlədən 1 yaşa qədər ölən

    uşaqlarx)

 

11,4

 

10,8

 

17,0

 

17,1

 

8,1

 

8,4

Nikahlar

7,2

7,1

7,0

7,2

4,1

6,4

Boşanmalar

0,9

1,1

1,3

1,3

1,3

1,4

Şəhər yerləri üzrə

 

 

 

 

 

 

Əhalinin sayı,(ilin sonuna), min

nəfər

43,3

43,6

43.9

44,3

44,4

44,4

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

      kişilərin  sayı

21,0

21,1

21,3

21,5

21,5

21,5

      qadınların sayı

22,3

22,5

22,6

22,8

22,9

22,9

Təbii artım, nəfər

357

288

313

292

70

72

Doğulanlar, nəfər

688

599

619

605

523

457

Ölənlər, nəfər

331

311

306

313

453

385

    o cümlədən 1 yaşa qədər ölən

    uşaqlar, nəfər

 

20

 

16

 

20

 

21

 

8

 

8

Nikahların sayı

325

305

305

285

159

280

Boşanmaların sayı

79

67

70

77

80

81

 

 

 

 

 

 

               ...ardı             

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən

 

 

 

 

 

 

Təbii artım

8,3

6,6

7,1

6,6

1,6

1,6

Doğulanlar

16,0

13,8

14,1

13,7

11,8

10,3

Ölənlər

7,7

7,2

7,0

7,1

10,2

8,7

    o cümlədən 1 yaşa qədər ölən

    uşaqlarx)

 

36,2

 

28,0

 

32,3

 

34,7

 

15,3

 

17,5

Nikahların sayı

7,5

7,0

7,0

6,5

3,6

6,3

Boşanmalarin sayı

1,8

1,5

1,6

1,7

1,8

1,8

Kənd yerləri üzrə

 

 

 

 

 

 

Əhalinin sayı, (ilin sonuna), min nəfər

92,3

93,5

94,7

95,6

96,4

97,2

o cümlədən

 

 

 

 

 

 

      kişilərin  sayı

46,7

47,4

48,0

48,6

49,0

49,5

      qadınların sayı

45,6

46,1

46,7

47,0

47,4

47,7

Təbii artım, nəfər

1346

1197

1105

1043

741

717

Doğulanlar, nəfər

1866

1683

1621

1554

1443

1329

Ölənlər, nəfər

520

486

516

511

702

612

    o cümlədən 1 yaşa qədər ölən

    uşaqlar, nəfər

 

8

 

8

 

18

 

16

 

8

 

7

Nikahların sayı

644

664

662

712

420

618

Boşanmaların sayı

42

78

103

108

96

120

Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən

 

 

 

 

 

 

Təbii artım

14,7

12,9

11,7

10,9

7,7

7,4

Doğulanlar

20,4

18,1

17,2

16,3

15,0

12,7

Ölənlər

5,7

5,2

5,5

5,4

7,3

6,3

    o cümlədən 1 yaşa qədər ölən

    uşaqlarx)

 

2,4

 

4,5

 

11,1

 

10,3

 

5,5

 

5,3

Nikahların sayı

7,0

7,2

7,0

7,5

4,4

6,4

Boşanmalarin sayı

0,5

0,8

1,1

1,1

1,0

1,2

x) hər 1000 nəfər diri doğulana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keçidlər