Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İqtisadiyyat

M Ü N D Ə R  İ C A T

           

1. Ümumi məlumat...……………………………………………………………….

 

2. Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər…………………………………………………

 

3. Məhsul buraxılışı…………………………………………………………………

 

4. Əhali……………………………………………………………………………….

 

5. Əmək bazarı və əmək haqqı  …………………………………………………..

6. Yeni iş yerləri……………………………………………………………………..

 

 

7. Təhsil, mədəniyyət……………………………………………………………….

 

8. Səhiyyə…………………………………………………………………………..

 

9. Əhalinin sosial müdafiəsi………………………………………………………

 

9. İnformasiya və rabitə…………………………………………………………..

 

10. Kənd təsərrüfatı…………………………………………………………………

 

 

SALYAN RAYONU

Ümumi məlumat

 

Salyan rayonunun yarandığı tarix

Ərazisi, min kv.km

Əhalinin sayı, min nəfər (2023-cü ilin əvvəlinə)

1 kv.m-ə  düşən əhalinin sıxlığı, nəfər

Salyan rayonu ilə Bakı şəhəri arasında olan məsafə, km

Şəhər

Qəsəbələrin sayı

Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi

Qəsəbə İnzibati Ərazi Dairəsi

Kənd İnzibati Ərazi Dairələri

Kənd yaşayış məntəqələrinin sayı

Bələdiyyələrin sayı

08.08.1930

1,6

138,6

87

126

1

2

1

1

18

48

20

 

Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər

 

2018

2019

2020

2021

2022

Əhalinin sayı, min nəfər (ilin sonuna)

138,6

135,8

136,7

137,4

138,6

Hər 1000 doğulan uşaq arasında ölüm halları

        (1 yaşa qədər)

 

17,0

 

17,1

 

8,1

 

8,4

 

8,7

Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə cəmi:

262

255

296

402

437

      Əhalinin hər 10000 nəfərinə

19

18,3

21,1

28,5

31,7

Həkimlərin sayı, nəfər

249

243

233

232

219

Orta tibb işçilərinin sayı, nəfər

753

791

787

754

738

Xəstəxanaların sayı

6

6

6

2

2

Xəstəxana çarpayılarının sayı

503

503

503

440

440

Əhaliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı

 

29

 

29

 

29

 

27

 

27

Ambulator-poliklinik müəssisələrinin gücü

 

1797

 

1797

 

1797

 

1797

 

1797

Əhalinin hər  10000 nəfərinə

 

 

 

 

 

      Həkimlər

18

17,4

16,5

16,4

15,8

      Orta tibb işçiləri

54,3

56,5

55,9

53,2

53,3

      Xəstəxana çarpayıları

36,3

35,9

35,7

31,1

31,8

Ambulator-poliklinik müəssisələrinin gücü     

 

129,6

 

128,4

 

127,6

 

126,9

 

129,7

Daimi məktəbəqədər təhsilmüəssisələrinin sayı

17

17

17

17

17

onlarda uşaqların sayı, nəfər

799

797

797

765

684

Məktəbəqədər müəssisələrdə hər 100 yerə düşən uşaqların sayı

 

91

 

91

 

89

 

85

76

Əyani ümumi təhsil məktəblərinin sayı

54

54

54

54

54

onlarda təhsilalanların sayı, nəfər

20725

21584

22049

22341

22362

     II  növbədə təhsilalanların xüsusi çəkisi, faizlə

9,1

8,2

13,6

7,8

8,3

Kütləvi kitabxanaların sayı

44

44

44

45

44

Kitab və jurnalların sayı, min nüsxə

499,8

500,3

501,0

502,4

503,4

Orta hesabla hər 1000 sakinə  düşən kitab və jurnallar, nüsxə

3606

3575

3559

3548

3633

Peşəkar  teatrların sayı

1

1

1

1

1

Klub müəssisələrinin sayı

29

28

28

28

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...ardı

 

2018

2019

2020

2021

2022

Muzeylərin sayı

3

3

3

3

3

Muzeylərə gələn ziyarətçilərin sayı, min nəfər

48,2

43,2

8,3

42,2

42,9

Əhalinin hər 1000 nəfərinə

350

310

59,1

298,9

311

Mənzil fondunun ümumi sahəsi,  min kv. m.

2645,6

2685,3

2722,9

2791,4

3261,4

Özəlləşdirilmiş mənzillərin sayı, ədəd 

20

36

23

47

22

Özəlləşdirilmiş mənzillərin ümumi sahəsi, kv. m.

1329,0

2150

1506

2932

1506,0

Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer  havasına atılması, min ton

 

4,3

 

3,1

 

2,9

 

2,7

2,6

Təbii mənbələrdən götürülən su, mln. kub m.

309,7

340,0

380,3

380,13

411,39

İstifadə olunan su, mln. kub m.

201,2

221,3

228,4

245,23

252,59

onlardan:

 

 

 

 

 

 Məişət-içməli məqsədlərə   

1,0

1,1

1,3

1,25

1,20

 İstehsala

0,2

0,2

0,1

5,17

-

 Suvarmaya və kənd təsərrüfatına

200,0

220,0

227,0

238,8

251.39

Atılan çirkab su,  mln. kub m.

1485,6

1464,0

1500,3

1653,8

1953,22

Nəql edilərkən itən su, mln. kub m.

108,5

118,6

151,9

134,9

158,8

İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı, min nəfər

 

14,2

 

13,5

 

        13,9

 

       13,9

 

14,2

Məhsul buraxılışı həcmi (min manat)

 

406499,1

 

405848,4

 

376648,3

 

427473,7

 

522341,8*

Sənaye məhsulunun ümumi həcmi

96013,4

103935,8

76746,5

94859,3

109140,2

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq məhsulunun ümumi həcmi (faktiki qiymətlə)

 

137947,4

 

163888,1

 

176616,2

 

189356,7

 

221350,7

Tikinti işlərinin həcmi

77449,2

38888,0

28332,6

36987,2

 

56912,6

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı işlərinin həcmi

9448,3

7137,8

3473,3

5356,7

18742,4

İnformasiya və rabitə işlərinin həcmi

740,9

866,7

954,7

974,1

922,9

Ticarət: nəqliyyat vasitələrinin təmiri

84899,9

91132,0

90525,0

99939,7

115273,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Keçidlər