Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Əhali

 

1.1. Əhalinin 2020-ci ilin əvvəlinə olan sayına görə rayonların qruplaşdırılması
 
  Rayonların sayı - cəmi o cümlədən əhalinin sayına görə bölgüsü:
10000-dək 10000-20000-dək 20000-30000-dək 30000-40000-dək 40000-50000-dək 50000-60000-dək 60000-70000-dək 70000-100000-dək 100000 və yuxarı 
Azərbaycan Respublikası - cəmi 63  - 2 2 3 7 5 2 15 27
o cümlədən:                    
Naxçıvan Muxtar Respublikası 7 - 1 1 1 1 1 - 1 1
Respublika tabeliyində olan rayonlar   56 - 1 1 2 6 4 2 14 26
                     
1.2. Əhalinin 2020-ci ilin əvvəlinə olan sayına görə şəhər yerlərinin qruplaşdırılması  
                     
  Şəhər yerlərinin sayı - cəmi o cümlədən əhalinin sayına görə:           
3000-dək  3000-5000-dək 5000-10000-dək 10000-20000-dək 20000-50000-dək 50000-100000-dək 100000-500000-dək 500000 və yuxarı  
 
Azərbaycan Respublikası                    
şəhərlər və qəsəbələr - cəmi 339 169 21 42 50 41 11 4 1  
       o cümlədən:                    
şəhərlər 78 1 1 11 28 26 6 4 1  
qəsəbələr 261 168 20 31 22 15 5 - -  
Naxçıvan Muxtar Respublikası                    
şəhərlər və qəsəbələr - cəmi 13 6 1 3 2 - 1 - -  
       o cümlədən:                    
şəhərlər 5 - 1 1 2 - 1 - -  
qəsəbələr 8 6 - 2 - - - - -  
Respublika tabeliyində olan şəhərlər və rayonlar                    
şəhərlər və qəsəbələr - cəmi 266 145 17 33 34 28 5 4 -  
       o cümlədən:                    
şəhərlər 72 1 - 10 26 26 5 4 -  
qəsəbələr 194 144 17 23 8 2 - - -  
Bakı şəhəri                    
şəhərlər və qəsəbələr - cəmi 60 18 3 6 14 13 5 - 1  
       o cümlədən:                    
şəhərlər 1 - - - - - - - 1  
qəsəbələr 59 18 3 6 14 13 5 - -  
                     
1.3. Əhalinin 2020-ci ilin əvvəlinə olan sayına görə kənd yaşayış məntəqələrinin qruplaşdırılması
                     
  Kənd yaşayış məntəqə-lərinin sayı   onlardan əhalinin sayına görə:
50-ə dək 50-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 3001-5000  5000-dən yuxarı
Azərbaycan Respublikası 42481) 134 173 326 928 969 910 334 213 97
o cümlədən:  
Naxçıvan Muxtar Respublikası 205 4 - 8 29 59 63 16 18 8
Respublika tabeliyində olan rayonlar 40431) 130 173 318 899 910 847 318 195 89
                     
1) İşğal olunmuş kəndlərdə yaşayan erməni əhalisinin sayı dəqiq olmadığından kəndlərin tam şəkildə qruplaşdırılması mümkün olmamışdır.
                     
                     

 

 

 

Keçidlər