Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Poçt və Rabitə

Poçt və Rabitə

“Azərpoçt” MMC-nin Salyan Poçt filialının 2019-cu ildə gördüyü işlər barədə məlumat

Azərbaycan  Respublikası Həqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin və “Azərpoçt” MMC-nin əmr, qərar  və sərəncamları əsasında öz işini quran  Salyan Poçt filialı 2019-cu ildə 362.6 min manatlıq poçt rabitəsi və bahk maliyyə  xidmətləri yerinə yetirmişdir. Bu  xidmətlərin yerinə yetirilməsinə 359.9 min manat xərc sərf  olunmuşdur. Hesabat dövründə 88999 ədəd sifarişli məktub, 1303 ədəd bağlama o, cümlədən 109 ədəd beynəlxalq bağlama, 36051 ədəd surətli pul baratı, 1172 ədəd teleqram göndərilmişdir.

“Azərpoçt” MMC-nin Salyan Poçt filialının və poçt şöbələrinin xidmət əraziləri və göstərdiyi xidmətlər barədə məlumat

1.Müştəri xidmətləri şöbəsi. Şöbə Salyan şəhərinin 13229 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Bu xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, Kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir. Müştərilərin cqri hesablarınin açılması və bütün növ bank xidmətləri.

2. 1 saylı Poçt şöbəsi. Şöbə Salyan şəhərinin 10521 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Bu xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, Kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

3. 2 saylı Poçt şöbəsi. Şöbə Salyan şəhərinin 10998 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Bu xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, Kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

4. 5 saylı Poçt şöbəsi. Şöbə Salyan şəhərinin 2901 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Bu xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, Kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

5. 6 saylı Poçt şöbəsi. Şöbə Salyan şəhərinin 1224 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Bu xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, Kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

6. Aşağı Kürkənd Poçt şöbəsi. Şöbə Aşağı Kürkənd kəndinin 1798 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Bu xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, Kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

7. Pambıqkənd Poçt şöbəsi. Şöbə Pambıqkənd bə Bəşirbəyli kəndlərinin 2451 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu.

8. Arbatan Poçt şöbəsi. Şöbə Arbatan və Xurşud kəndlərinin 7402 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

9. Noxudlu Poçt şöbəsi. Şöbə Aşağı və Yuxarı Noxudlu kəndlərinin 2954 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

10. Marışlı Poçt şöbəsi. Şöbə Marışlı və Seyidsadıqlı kəndlərinin 3798 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

11. Sarvan Poçt şöbəsi. Şöbə Sarvan, Dayıkənd və Seyidlər kəndlərinin 5611 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

12. Qızılağac Poçt şöbəsi. Şöbə Qızılağac, Bəydili, Alçalı və Quyçu kəndlərinin 4363 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

13. Şorsulu Poçt şöbəsi. Şöbə Şorsulu və Boranıkənd kəndlərinin 6350 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

14. Kürqaraqaşlı Poçt şöbəsi. Şöbə Kürqaraqaşlı, Beşdəli, Cəngən, Ərəbqardaşbəyli və Xocalı  kəndlərinin 5485 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

15. Çuxanlı Poçt şöbəsi. Şöbə Cuxanlı, Qırxçıraq, Pratman və Gəncəli kəndlərinin 3784 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

16. Parça-Xalac Poçt şöbəsi. Şöbə Parça-Xalac və Seydan kəndlərinin 2601 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu.

17. Xalac Poçt şöbəsi. Şöbə Xalac kəndinin 3588 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

18. Abad Poçt şöbəsi. Şöbə Abad və Kolanı kəndlərinin 4409 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

19. Xıdırlı Poçt şöbəsi. Şöbə Xıdırlı kəndinin  3687 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu.

20. Yenikənd Poçt şöbəsi. Şöbə Yenikənd kəndinin 2699 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

21. Həsənli Poçt şöbəsi. Şöbə Həsənli və Qardili kəndlərinin 3888 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

22. Şəkərli Poçt şöbəsi. Şöbə Şəkərli kəndinin 2586 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

23. Qarabağlı Poçt şöbəsi. Şöbə Qarabağlı, Təzəkənd və Gomuşlu kəndlərinin 9978 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

24. Kərimbəyli Poçt şöbəsi. Şöbə Kərimbəyli kəndinin 3015 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

25. Qaraçala Poçt şöbəsi. Şöbə Qaraçala qəsəbə və Çadırlı kəndinin 6597 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, internet, telefon abunə və danışıq haqlarının yığılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

26. Yolüstü Poçt şöbəsi. Şöbə Yolüstü, Yeni Uluxanlı və Düzənlik kəndlərinin 4351 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

27. Varlı Poçt şöbəsi. Şöbə I Varlı, II Varlı və Peyk kəndlərinin 3785 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

28. Kürsəngı Poçt şöbəsi. Şöbə Kürsəngi 4513 nəfər əhalisinə ənənəvi və qeyri ənənəvi poçt xidmətləri  göstərir. Belə ki, ənənəvi xidmətlərə məktub və teleqramların, bağlamaların, surətli pul baratlarının, surətli poçt göndərişlərinin qəbulu və çatdırılması, “Azərsell”, “Baksell” və “Azerfon” operatorlarının haqlarının yığılması, qeyri ənənəvi xidmətlərə isə kommunal xidmət haqlarının, Vergı, Sosial Müdafiə, Dövlət Yol Polisi cərimələrinin qəbulu, Beynəlxalq pul köçürmələri daxildir.

“Azərpoçt” MMC-nin Salyan poçt filialının Poçt şöbələri barədə

M Ə L U M A T

s/s

Poçt indeksi

Poçt şöbəsinin adı

Poçt şöbəsinin ünvanı

Poçt şöbəsinin telefon №

PŞ rəisinin ASA

1

AZ5200

MXŞ

Salyan şəhəri H.Əliyev 94

021-255-24-54

Mitiyev Miribrahim Mirismayıl

2

AZ5201

1 saylı ŞPŞ

T.davudzadə 3

021-255-52-01

Mirişova Xəyalə Xanhüseyn

3

AZ5202

2 saylı ŞPŞ

20 Yanvar 120

021-255-39-02

Səlimov Asim Fərman

4

AZ5205

5 saylı ŞPŞ

A.Həsəsnov 40

021-255-64-13

Qaçayeva Hüsniyyə Məmmədqulu

5

AZ5206

6 saylı ŞPŞ

N.Babayev

021-255-52-06

Quliyev Soltan Qulu

6

AZ5211

Arbatan KPŞ

Arbatan kəndi

021-255-60-11

Abbasova Tünzalə Tofiq

7

AZ5212

Aşağı-Kürkənd KPŞ

Aşağı-Kürkənd kəndi

021-255-67-12

Kərimov Rahib Hidayət

8

AZ5213

Çuxanlı KPŞ

Çuxanlı kəndi

021-257-22-03

Bünyatova Yegəanə Telman

9

AZ5214

Həsənli KPŞ

Həsənli kəndi

021-256-93-33

Dadaşov İsaməddin Babaş

10

AZ5215

Xalac KPŞ

Xalac kəndi

021-256-64-00

Babayev Məftun Ağacan

11

AZ5216

Xıdırlı KPŞ

Xıdırlı kəndi

021-256-10-32

Abbasova Şəhla Hilal

12

AZ5217

Kərimbəyli KPŞ

Kərimbəyli kəndi

021-256-10-03

Süleymanova Sevil Novruz

13

AZ5218

Kürqaraqaşlı KPŞ

Kürqaraqaşlı kəndi

021-256-46-13

Nağıyev Şahin Cəlil

14

AZ5219

Kürsəngi KPŞ

Kürsəngi kəndi

021-256-10-80

Qurbanov Sahib Bibiqulu

15

AZ5220

Qarabağlı KPŞ

Qarabağlı kəndi

021-257-43-41

Hüseynov Əsədağa Seyidhəsən

16

AZ5221

Qaraçala KPŞ

Qaraçala kəndi

021-257-32-73

Bürcəliyev Fəzail Əskər

17

AZ5222

Qızılağac KPŞ

Qızılağac kəndi

021-257-03-41

Qəhrəmanov Haziq Əslan

18

AZ5223

Marışlı KPŞ

Marışlı kəndi

021-256-71-01

Quliyev Coşğun Oktay

19

AZ5224

Noxudlu KPŞ

Noxudlu  kəndi

021-257-72-47

Mustafayev Sakit Mirlazım

20

AZ5225

Pambıqkənd KPŞ

Pambıqkənd kəndi

021-257-52-90

Qəhrəmanov Vaqif Paşa

21

AZ5226

Parça-Xalac KPŞ

Parça-Xalac kəndi

021-256-82-09

Bünyatov İlham Gülağa

22

AZ5227

Sarvan KPŞ

Sarvan kəndi

021-256-24-27

Ağayev Əfsərağa Ağəli

23

AZ5228

Şorsulu KPŞ

Şorsulu kəndi

021-256-42-01

Hüseynov Arif Zeqəm

24

AZ5229

Varlı KPŞ

Varlı kəndi

021-256-10-64

Heydərov Şəhriyar Əliyar

25

AZ5230

Yenikənd KPŞ

Yenikənd kəndi

021-256-92-08

Nəcəfov Zaur Ramis

26

AZ5231

Yolüstü KPŞ

Yolüstü kəndi

021-256-11-60

Quliyev Həbib Ataşxan

27

AZ5232

Abad KPŞ

Abad kəndi

021-256-63-19

Əliyev Əhliyar Dadaş

28

AZ5233

Şəkərli  KPŞ

Şəkərli kəndi

021-256-93-90

Şükürov Oktay Nadir

 

Salyan Telekommunikasiya qovşağı
(2020)

      2020-ci il ərzində ayında Salyan Telekommunikasiya qovşağı “Aztelekom” MMC-nin müəyyən olunmuş əsas texniki iqtisadi göstəriciləri üzrə 926,0 min manat proqnoz tapşırığına qarşı 955,8 min manatlıq rabitə xidməti göstərməklə proqnoza 103, 2% əməl edilmişdir. O cümlədən Əhaliyə göstərilən rabitə xidməti 754,0 min manat proqnoza qarşı 785,0 min manat olmaqla 104,1 % yerinə yetirilmişdir.

     İl ərzində 420 ədəd yeni  telefon abunəçiləri istifadəyə verilmişdir. Hazırda rayon ərazisində 6474 ədəd  telefon abunəçisinə - genişzolaqlı internet xidməti, müxtəlif növ servis və multimediya xidmətləri göstərilir.

     Əhalinin genişzolaqlı internet xidmətinə olan təlabatı nəzərə alınmaqla cari ilıdə Mərkəzi EATS-da 32 port, Kürqaraqaşlı 32 port, Aşağıkürkənd EATS-da 64 port, Babazanlı EATS-da 64 port, Qızılağac EATS-da 16 port, Qaraçala EATS-da 24 port, Noxudlu EATS-da 48 port, Çuxanlı EATS-da 24 port, Xurşud EATS-da 24 port,  Yenikənd EATS-da 16 portluq  yeni “DSLAM” (ADSL) avadanlıqları quraşdırılaraq istifadəyə verilmişdir. Qovşaqda Aztelekom.net üzrə ADSL internet istifadəçilərinin sayı ilin əvvəlindən  517 ədəd artırılaraq 4784 ədədə çatdırılmışdır.
     Eyni zamanda rayon ərazisində özəl provayderlər “Data Plus”, “AzerOnLine”, “QlobalNetWorks”, “AzDataCom” və “AzEduNet”-in  fəaliyyəti üçün də şərait yaradılmışdır. Hazırda həmən provayderlər üzrə istifadəçilərin sayı 430 ədəd təşkil edir.
     Hal-hazırda rayonun telefon şəbəkəsində ADSL internet istifadəçilərinin sayı 5214 ədəd olmaqla telefon istifadəçilərinin 77,1% təşkil edir.
     2020-ci il ərzində qovşağın xidməti ərazisində yeni telefonlar çəkilişləri aparılmış, abunəçilərin internet xidmətindən istifadə etməsi üçün şərait yaradılmışdır. Rayonun Babazanlı yaşayış massivində EATS-də 64 nömrə, “Kür” yaşayış massivində EATS də 16 nömrə artırılmış daxili xətt şəbəkəsi tikilmişdir. Ərəbqardaşbəyli kəndində 160 nömrəlik, Ağa Mirbağırağa küçəsində 30 nömrəlik daxili xətt şəbəkələrinin tikintisi işləri başa çatdırılmış yeni abunəçilərə telefon çəkilişləri həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda  şəhərin H.Əliyev, T.Davudzadə, X.R.Ulutürk, M.Ə.Rəsulzadə, H.Z.Tağıyev, E.İmanov, B.Talıblı, Q. Səmədov, T. Sultanov, N.Nərimanov, 20 Yanvar, F. Məlikov, M. Quluzadə, Şəhriyar, Ağa Mirbağırağa küçələrində, Qalalı, Babazanlı, Plasmas yaşayış massivlərində və şəhərə bitişik Arbatan, AşağıKürkənd, Kürqaraqaşlı kəndlərində, eyni zamanda Şorsulu, Sarvan, Qızılağac, Marışlı, Noxudlu, Xurşud, Xalac, Qarabağlı, Qaraçala, Yenikənd, Çuxanlı kəndlərinin telefon şəbəkəsində 1240 metr iri tutumlu magistrral kabellərdə, 3620 metr məsafədə kiçik tutumlu  kabellərdə cari təmir işləri aparılmış, 5430 metr məsafədə paylayıcı kabellərdə və hava rabitə xəttlərində əsaslı və cari təmir işləri görülmüş, xətt şəbəkəsi texniki normaya gətirilmişdir.
 

 

SalyanTelekommunikasiya qovşağının 01.01.2021 tarixə nömpə tutumu (ədəd)

S/S

EATS-inyerləşdiyiməkan

EATS-inperefiksi

montajtutumu

 

istifadətutumu

boştutum

 

1

Mərkəzi EATS NGN

2550000-2553589

2555000-2555799

4436

3707

729

 

2

Plasmas (ONU) 

2553615-2554383

768

652

116

 

3

Kürqaraqaşlı (ONU)

2554600-2554855

256

225

31

 

4

Arbatan (ONU)

2556000-2556255

224

210

14

 

5

Babazanlı(ONU)

2556300-2556355

2556400-2556599

256

222

34

 
 

6

Aşağıkürkənd(ONU)

2556600-2556759

160

142

18

 

7

C.Cabbarlı (MSAN) Salyan

2555800-2555863

64

61

3

 

8

"Kür" y/m DS-200

2557000-2557143

144

128

16

 

9

Qarabağlı DS-200

2574200-2574599

400

154

246

 

10

Şorsulu DS-200

2564200-2564423

224

112

112

 

11

Sarvan DS-200

2562200-2562455

256

99

157

 

12

Marışlı DS-200

2567100-2567355

256

158

98

 

13

Parçaxalac DS-200

2568200-2568391

144

35

109

 

14

Yenikənd DS-200

2569200-2569455

256

135

121

 

15

Qızılağac DS-200

2570200-2570407

208

111

97

 

16

Qaracala DS-200

2573200-2573327

128

68

60

 

17

Noxudlu DS-200

2577200-2577407

208

118

90

 

18

Çuxanlı DS-200

2572200-2572359

160

156

4

 

19

Xalac DS-200

2566300-2566427

128

64

64

 

20

Pambıqkənd DS-200

2575200-2575295

96

14

82

 

21

Xurşud DS-200

2571200-2571279

80

57

23

 

22

Ərəbqardaşbəyli DS-200

2565000-2565159

160

133

27

 

15

Xıdırlı (peyk)

2561032-2561035

4

3

1

 

 

Yekun

 

9016

6764

2252

 

 


 

 

 

Keçidlər